Bradlo – Mohyla

Brezova rekr. stredisko Partizán

Brezova záhradkárska osada

Čierne Blato

Dibrovov pamätník

Dolné Košariská

Dvoly Rázcestie

Hamovanie

Hnilíky

Horná Roveň

Chrbát Bradla

Kamenné vrata

Košiare

Krúžok

Křižovatka do Strání

Kubíkov vrch

Lazy

Lyžařské středisko Nová Lhota

Majtánovci

Mičovka

Myjava, cintorín

Myjava, Pirte

Nad Kubíkovým vrchem

Pod Kamennými vraty

Poľana

Poľana - sluneční elektrárna

Poriadie, Sekule

Priehrada

Razcestie D. Košariská

St. Myjava, chaty

St. Myjava, Jurášová lúka

St. Myjava, pod Hamovaním

Stará Myjava, lyžařske středisko

Stará Myjava, Uhliská

Stará Turá, Hlavina

Trnovce

U státní hranice

Vápenky

Vápenky rozcestní

Veľká Javorina - Holubyho chata

Veľká Javorina – Hrebeň

Železniční stanica Vrbovce